Opći Uvjeti

Opći uvjeti

 1. Ova pravila imaju prirodu općih uvjeta poslovanja koje nudi Domaćin d.o.o., Meja Gaj 59, Hreljin, Hrvatska, OIB: 25485871371, matični broj: 4903072, upisan u sudski registra u Rijeci (u daljnjem tekstu: servis)2.
 2. Svrha ovih općih uvjeta je jasno definirati prava i obaveze korisnika usluga Domaćin d.o.o. (Domaćin) prilikom naručivanja usluge čišćenja nekretnina, tepiha, bazena i dr. objekata. Korisnikom se smatra svaka fizička osoba koje je rezervirala čišćenje preko e-maila, telefona, usmeno ili pismeno.
 3. Opći uvjeti poslovanja Domaćin d.o.o. sastavljeni su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima RH, Zakonom o zaštiti potrošača, preporukama HGK i međunarodnim standardima za e-poslovanje.
 4. Opći uvjeti poslovanja određuju djelovanje pružatelja usluge čišćenja, prava korisnika i odnos između zaposlenika, Domaćina i korisnika.
 5. Poduzeće Domačin d.o.o. je poslodavac profesionalnim čistačima i nudi usluge čišćenja. Poduzeće Domaćin pruža uslugu čišćenja nekretnina i dr. objekata između korisnika i profesionalnog čistača.
 6. Opći uvjeti poslovanja vrijede za svaku rezervaciju/narudžbu putem online platforme, telefona, e-maila, pismenog ili usmenog ugovora.
 7. Opći uvjeti dostupni su na web stranici. Ovi uvjeti se mogu u svakom trenutku dopuniti novim odredbama, stoga predlažemo kupcu da ih pročita prilikom svake narudžbe/rezervacije. Svaka verzija općih uvjeta je posebno datirana. Za svaku narudžbu vrijede uvjeti poslovanja, koji su objavljeni na web stranici, u trenutku naručivanja.
 8. Poduzeće Domaćin ima pravo u bilo kojem trenutku promijeniti uvjete poslovanja. Izmijenjeni uvjeti moraju biti predmet objave na web stranici portala.
 9. U slučaju promjene općih uvjeta, odnos sa svakim pojedinačnim korisnikom se ravna prema općim uvjetima koji su vrijedili u trenutku nastanka takvog odnosa. Odnosi s korisnicima, koji su trajne naravi, se ravnaju prema novim općim uvjetima s tim da se korisnik može povući iz takvog odnosa u roku od 15 dana, od dana objave novih Općih uvjeta poslovanja.

 

Cijene

 1. Sve cijene objavljene na web stranicama Domaćin-a su u kunama i već uključuju porez na dodanu vrijednost, osim ako nije izričito drugačije napisano.
 2. Sve cijene su okvirne i podložne promjenama ako na terenu zateknemo stanje drukčije od predočenoga.
  Uz redovne cijene, nudimo i rabat na višestruko ugovoreno pružanje usluge.

 

Narudžba usluge

 1. Narudžbe za čišćenje zaprimamo preko e-maila, telefonski, pismeno ili usmeno. Svaka narudžba mora sadržavati vrijeme, mjesto i opis posla koji se treba obaviti.
 2. Korisnik u ponudi dobiva okvirnu cijenu, koja može odstupati do 50% od konačne cijene, ovisno o stanju na terenu (broj kvadrata, razina zaprljanja, drugi tehnički i sl. nepredviđeni problemi)
 3. Korisnik plaća uslugu nakon izvršenja iste.Domaćin zadržava pravo odbiti obaviti posao koji smatra da nije ugovorom definiran.
 4. Korisnih mora naručiti željenu uslugu čišćenja najmanje 48 sati prije samog početka. Nakon narudžbe, Domaćin kupcu potvrđuje da je narudžba zaprimljena. Na svoj e-mail kupac prima račun u elektroničkom obliku najkasnije 48 sato nakon izvođenja određenog čišćenja

 

Otkazivanje Narudžbe

 1. Korisnik mora otkazati svoju narudžbu najmanje 24 sata prije samog početka čišćenja.
 2. Korisnik može otkazati uslugu čišćenja u potvrdnoj e-poruci ili pisano, na e-mail adresu info@domaćin.hr.
 3. Korisnik dobiva na svoju e-mail adresu potvrdu da je narudžba otkazana.Ukoliko bi korisnik htio otkazati narudžbu kasnije, tj. prekasno ili ne otkaže narudžbu, nema osnove za povrat sredstava.

 

Promjena narudžbe

 1. Korisnik može mijenjati pojedinosti svoje narudžbe u potvrdnoj e-poruci ili pisano, na e-mail adresu info@domacin.hr, najkasnije 24 sata prije samog početka narudžbe, o čemu dobiva potvrdu na mail. Izmjene narudžbe se obračunavaju u skladu s važećim cjenikom.
 2. Naknadne promjene nije moguće mijenjati.

 

Plaćanje usluge čišćenja

 1. Korisnik plaća naručenu uslugu čišćenja nakon obavljene usluge i zatim dobiva račun u elektroničkom obliku na svoju e-mail adresu u roku od 48 sati.
 2. Plaćanje se trenutno može izvršiti na transakcijski račun ili u gotovini.
 3. Korisnik je dužan provjeriti točnost podataka na računu i žaliti se u zakonski propisanom roku. Kasnije primjedbe na račun se neće uzimati u obzir

 

Izjava o privatnosti

 1. Prilikom plaćanja narudžbe, korisnik daje izričiti pristanak da Domaćin, kao administrator baze osobnih podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke, koji proizlaze iz njegovog pravnog odnosa sa korisnikom, u sljedećim kategorijama osobnih podataka:
 • ime i prezime
 • primarna adresa
 • elektronska pošta
 • telefonski broj
 • IP adresa
 • datum i vrijeme registracije
 • arhiva bilo kakve dodatne komunikacije
 • podatci o naručenim uslugama čišćenja

Pri naručivanje usluge čišćenja korisnik daje suglasnost da se njegovi osobni podatci smiju koristiti u svrhe:

 • izvedbe usluge
 • oglašavanja
 • statističkih analiza
 • provedbe istraživanja tržišta
 • slanja reklamnih materijala
 • obavještavanja o novostima u ponudi i poslovanju organizatora te njegovih poslovnih partnera
 • povrata sredstava i obveze povrata pružatelja prema korisniku
 • telefonskog, osobnog ili pisanog anketiranja
 • izgradnje baze CRM
 • neposrednog, segmentiranog i ciljnog trženja.

Pri naručivanju usluge čišćenja na digitalnoj platformi Beeping, korisnik daje suglasnost da pružatelj može za potrebe segmentacije i ciljanog tržišta koristiti sve podatke, koje je upisao korisnik ili koje je pridobio prilikom narudžbe. Osobe iz prve stavke ove točke, koje daju suglasnost, također se slažu s tim da ovlašćuju pružatelja, koji upravlja osobnim podatcima, da za gore navedene namjere, posreduje prikupljene podatke svojim ugovornim partnerima na teritoriju Hrvatske, s kojima je sklopio ugovor o obradi podataka i koji podatke obrađuje u ime i za račun organizatora.

Pružatelj će prikupljene osobne podatke pohraniti i zaštititi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a osobito će ih zaštititi od neovlaštenog otkrivanja i prosljeđivanja neovlaštenim trećim osobama.

 1. Ako korisnik ne želi dati suglasnost s ovim općim uvjetima poslovanja, naručivanje usluge od Domaćina nije moguće.
 2. Korisnik može u svako doba opozvati suglasnost za slanje reklamnih materijala i informiranje o proizvodima u uslugama pružatelja i njegovih poslovnih partnera.Također, korisnik može u bilo koje vrijeme opozvati svoj pristanak za segmentni i/ili ciljni marketing. Otkazivanje može biti poslano u pisanom obliku na Domaćin d.o.o., Meja Gaj 59, 51226 Hreljin, Hrvatska ili elektronskim putem na e-mail adresu: info@domacin.hr. Pružatelj će pohraniti osobne podatke samo na onoliko dugo koliko je potrebno da se ostvari svrha radi koje su prikupljeni i obrađeni.
 3. Podatci o korisniku usluga Domaćin-a se mogu čuvati još 1 godinu nakon povlačenja registracije. Financijski podatci ili podatci o transakciji čuvaju se 5 godina od pojedine transakcije. Podatci o poslanim oglasnim porukama čuvaju se do povlačenja suglasnosti za izravni i/ili ciljani i/ili segmentirani marketing.
 4. Pružatelj neposredno prikuplja podatke koje korisnik upisuje prilikom naručivanja. Pružatelj te podatke ne smije davati na uvid trećim osobama ili ih može davati na uvid trećim osobama, ali samo u skladu s uvjetima navedenim u Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Za zaštitu osobnih podatak je odgovoran i sam korisnik, tako da se pobrine za sigurnost svoga korisničkog imena i lozinke i odgovarajuće softversko rješenje (antivirusni program) za zaštitu svoga informacijskog sustava i elektroničkih uređaja.
 5. U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, kupac ima pravo pristupiti svojim osobnim podatcima, koje posjeduje pružatelj, te ih ispraviti. Vaši podatci će biti adekvatno zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja trećim osobama.
 6. Svaka promjena u pravilima o zaštiti osobnih podataka biti će objavljena u ovom poglavlju o zaštiti osobnih podataka, odnosno na početnoj strani Domaćin d.o.o. i na drugim prikladnim mjestima.

 

Predmet čišćenja

Svaka usluga čišćenja koju Domaćin nudi, će ovdje biti detaljno i koncizno objašnjenja, kako nebi došlo do naknadnih nesporazuma na terenu pri izvođenju radova.

Pod standardno čišćenje se podrazumijeva:

KUPAONICA I SANITARIJE:
Čišćenje toaletne školjke (odstranjivanje vodenog i mokraćnog kamenca), bidea, umivaonika, tuš kabine/kade i wc četke s posudicom.
Brisanje prašine s vidljivih površina
Čišćenje ogledala i svjetla
Čišćenje ormarića izvana
Čišćenje tuš kabine ili kade, skupa sa slavinama
Čišćenje podnog sifona, ako je na vidljivom mjestu
Čišćenje donjih dijelova umivaonika, bidea, tuš kabine i kade
Pražnjenje koša za smeće (mijenjanje vrećice)
Usisavanje i brisanje poda

KUHINJA:
Čišćenje vanjskih površina ormara
Brisanje prašine s vidljivih površina (ulje, uređaji, kućanski aparati)
Čišćenje štednjaka ili indukcijske ploče
Čišćenje nape izvana
Čišćenje sudopera i kuhinjske slavine
Čišćenje kuhinjskog zida keramike ili stakla
Brisanje prašine sa prozorskih klupica
Pražnjenje smeća
Usisavanje i brisanje poda

DNEVNI BORAVAK:
Brisanje prašine s vidljivih površina (televizor, slike, hi-fi uređaji itd.)
Brisanje prašine sa svjetla (lusteri i zidno svjetlo)
Brisanje prašine sa prozorskih klupica
Čišćenje vanjskih površina ormara
Pražnjenje pepeljare, pražnjenje smeća
Usisavanje i brisanje poda

SPAVAĆA SOBA:
Slaganje kreveta/zamjena posteljine (ako je posteljina slobodna i pripremljena)
Pražnjenje smeća
Brisanje prašine s vidljivih površina, uključujući i dekorativne proizvode
Čišćenje vanjskih površina ormara
Usisavanje i brisanje poda

HODNIK, STUBIŠTE U STANU ILI KUĆI (PREDSOBLJE):
Brisanje prašine sa svih vidljivih površina i svih dekorativnih elemenata (npr. vaza s cvijećem , stolica za odmor, regal s knjigama itd.)
Usisavanje i brisanje poda

DJEČJA SOBA, RADNA SOBA, SOBA S RAČUNALOM:
Brisanje prašine sa svih vidljivih površina, polica, regala, slika, svjetla i prozorskih klupica
Slaganje dječjeg kreveta (ako je posteljina slobodna i pripremljena)
Čišćenje vanjskih površina ormara
Pražnjenje koša za smeće
Usisavanje i brisanje poda

Korisnik može naručiti i dodatne usluge. Pod tim se smatra:

Čišćenje unutrašnjosti hladnjaka
Čišćenje unutrašnjosti pećnice
Čišćenje unutrašnjosti kuhinjskih elemenata s priborom za jelo
Pranje prozora
Dubinsko pranje tepiha
Dubinsko pranje namještaja

 

Način izvršenja usluge

 1. Domaćin d.o.o. zapošljava vlastitu kvalificiranu radnu snagu – profesionalne čistaće.
 2. Profesionalni čistači, koje Domaćin pošalje korisnicima, posao obavljaju samostalno. Korisnik mora profesionalnom čistaču pružiti svu potrebnu pomoć i informacije, kako bi se naručena usluga obavila bez poteškoća.
 3. Korisnik mora profesionalnom čistaču omogućiti pristup dogovorenom mjestu čišćenja.
  Profesionalni čistač je opremljen svom opremom potrebnom za obavljanje posla ugovorenog posla.
 4. Korisnik se obvezuje, da neće s profesionalnim čistačem sklopiti ugovor o djelu, niti će se ugovarati ugovore za čišćenje i zapošljavanje bez obavjeđtavanja Domaćin-a.
 5. Korisnik se obvezuje da će sve potrebne upute za čišćenje (specifikacija lokacije, dodatne želje i zahtjevi, upute vezane za vrijeme čišćenja, način čišćenja) navesti prilikom naručivanja čišćenja.
 6. Profesionalni čitač, koji je obavio posao za korisnika, po završetku čišćenja ispunjava obrazac obavljenog posla i bilježi sva dodatna zapažanja.

 

Odgovornost korisnika usluge

 1. Korisnik je odgovoran za davanje krivih, lažnih, nepotpunih ili neaktualiziranih podataka, prilikom naručivanja usluge na jedan od navedenih načina.
 2. Korisnik je odgovoran za neispravne ili nepravodobne prigovore ili žalbe na ispostavljeni račun za izvršenje usluge čišćenja.
 3. Korisnik je dužan odmah, ali najkasnije u roku od 24 sata nakon završetka čišćenja, obavijestiti Domaćin-a o nedostatcima i nepravilnostima.

 

Odgovornost Domaćin-a

 1. Poduzeće Domaćin d.o.o., kao pružatelj usluge čišćenja, odgovara korisniku za profesionalno, kvalitetno i pravovremeno izvršenje usluge čišćenja u skladu s korisnikovom narudžbom.
 2. Domaćin se obvezuje pružiti profesionalnim čistačima svu potrebnu opremu, kako bi se olakšalo pružanje usluge.
 3. Domaćin garantira da su svi profesionalni čistači, višekratno provjereni (svi su priložili potvrdu o nekažnjavanju izdanu od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, svi su prošli teorijsku obuku i više puta naknadno provjereni). Na taj način se Domaćin pobrinuo za maksimalnu obučenost kadrova, koji obavljaju čišćenje.
 4. Profesionalni čistač se obvezuje poštovati pravila kućnog reda svakog objekta, upute za zaštitu od požara u objektu te upute za svoju sigurnost u objektu, u kojem se pruža usluga.

 

Reklamacije i garancija kvalitete

 1. Sve reklamacije obrađuje administrativni odjel koji možete dobiti na e-mail adresu info@domacin.hr 0-24h. Pisanim prigovorom ili žalbom, vezano za obavljenu uslugu čišćenja, kupac/korisnik mora obavijestiti Domaćin-a, najkasnije u roku 24 sata; odnosno, pisano, putem e-maila na gore navedenu e-mail adresu te kao dokaz za navedene tvrdnje priložiti odgovarajući dokazni materijal.
 2. Korisnik može podnijeti reklamaciju pisanim putem na e-mail adresu info@domacin.hr.
  Domaćin posluje u skladu s važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Postupak obrade pritužbe je povjerljiv. Domaćin je dužan štitit podatke podnositelja zahtjeva i ne otkrivati ih trećim osobama, osim na izričit zahtjev podnositelja zahtjeva.
 3. Postupak obrade reklamacije ili pritužbe je povjerljiv, a reklamacije i pritužbe se rješavaju prioritetno, u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od 24 sata. Ukoliko je reklamacija korisnika, vezana za uslugu čišćenja, opravdana, Domaćin će ispraviti nepravilno odrađeni posao u roku od 24 sata od saznanja da se korisnik opravdano žalio, tj. kada mu korisnik omogući ponovni pristup mjestu obavljanja usluge.

 

Mjerodavno pravo i mogući sporovi

 1.  Svaki odnos između Domaćin-a i korisnika podliježe zakonima Republike Hrvatske. Ako bila koja odredba nije ili nije više u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske, takva odredba se mora opsegom i sadržajem prilagoditi sadašnjim propisima, ako je moguće , u svakom slučaju, to ne znači da ne vrijede sve odredbe Općih uvjeta.
 2. Poduzeće Domaćin d.o.o. ne priznaje izvansudsku nagodbu potrošačkih sporova kao nadležnu za rješavanje potrošačkih sporova, koje privatni korisnik može priložiti u skladu sa Zakonom o izvansudskim rješenjima potrošačkih sporova.
 3. U slučaju spora između Domaćin-a i korisnika je nadležan sud u Rijeci, osima ako zakonodavstvo Republike Hrvatske izričito isključuje mjesnu nadležnost.

 

Radno vrijeme servisa
– ponedjeljak – nedjelja: 07.00 – 20.00
– nedjelja, blagdani, praznici i noćni rad naplaćuje se 40% više od osnovne cijene

 

Osiguranje od odgovornosti

 1. Naš rad osiguran je osiguran od mogućih šteta nastalih prilikom pružanja usluge. Ukoliko klijent primijeti štetu dužan nas je o tome obavijestiti unutar 24 sata, u protivnom ne snosimo odgovornost za nadoknadu štete.

 

Uvjeti otkaza i odgode usluge

 1. U slučaju neočekivanih kvarova, bolesti ili smrti zaposlenika, vremenskih neprilika i drugih viših sila, zadržavamo pravo otkaza ili odgode usluge unutar 24 sata.

 

Uvjeti plaćanja
– društvo nije u sustavu PDV-a
– računi se izdaju nakon pružanja usluge, osim ako je drukčije navedeno u ponudi ili ugovoru
– gotovina – fiskalni račun
– transakcijski račun

Rijeka, 16.06.2018.

Direktor:
Vinko Vučinović